Toppet lappedykker

Toppet lappedykker
Toppet lappedykker er 46-51 centimeter, og vingefanget er 85-90 centimeter. Den svømmer på maven ligesom andre ænder og fugle. Når den fanger sin føde (som er fisk og vandinsekter) dykker den hovedet ned i vandet og tager det med sit lange næb. Den er ikke så tit på land, fordi den har besvær med at gå. Til gengæld er den god til at svømme, dykke og flyve. Den har to næsebor på næbet som den ånder med. Lappedykkerens fjende er for eksempel vandrotter fordi den tager dens unger. Somme tider svømmer lappedykkeren med ungerne på ryggen.
Der er op mod 4.000 par af denne svømmefugl i Danmark. Den foretrækker større søer med tagrør og enkelte steder fjorde. Om vinteren søger en stor del af bestanden til Ijsselmeer i Holland, mens andre overvintrer i danske farvande eller i milde vintre i søer.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”